Wmo-taxi
nieuwe stijl

Met iCarePool introduceren wij een geheel nieuwe aanpak voor het vervoer van bewoners met een mobiliteitsbeperking. Daarbij doen we een beroep op de groep inwoners die, enigszins analoog aan het carpool idee, bij hun noodzakelijke rit naar de stad iemand mee kunnen nemen en afzetten op de gewenste plaats van bestemming of omgekeerd iemand mee terug nemen. Naast de voldoening dat zij een mede inwoner behulpzaam zijn, vormt een extra stimulans daarbij dat zij ook de kilometers vergoed krijgen van hun huisadres naar het ophaal/afleveradres.

Doelstelling

iCarePool heeft als doelstelling de mobiliteit van de inwoners met een beperking te verbeteren. In de huidige opzet van de Deeltaxi zijn de kosten voor de gemeente aanzienlijk aangezien het vervoer uitgevoerd wordt door professionele taxibedrijven. Beperkte kostenbesparing wordt gerealiseerd door het als groepsvervoer uit te voeren. Voor de klant heeft dit weliswaar als voordeel dat de eigen bijdrage laag is, maar daar staat tegenover dat de gemiddelde reistijd veel hoger is. Hierdoor wordt de klant in het gebruik van deze dienstverlening beperkt omdat incidentele ritten niet goed in deze opzet passen.
iCarePool wil, door het koppelen van een netwerk van vrijwilligers en UWV-jongeren aan een professionele taxiCentrale, de kosten voor de gemeente drastisch verlagen en tegelijkertijd bovenstaande gebruiksbeperkingen opheffen. Daarnaast worden de UWV-jongeren de mogelijkheid geboden om na een half jaar door te groeien naar een baan als volwaardig chauffeur (eventueel met baangarantie).
Flexibele deelname vrijwilligers

De wijze waarop vrijwilligers deel kunnen nemen aan iCarePool is zo flexibel mogelijk opgezet, zodat de bereidheid om deel te nemen hoog is. Er worden de volgende type vrijwilligers onderscheiden.
  • Allereerst de groep die het leuk vindt om een dag(deel) ritten uit te voeren onder directe begeleiding van de Centrale, met eigenvervoer of een auto van iCarePool. Deze zijn dus direct inzetbaar en kiezen een strategisch standplaats zoals in de buurt van zorgcentra. Bij deze doelgroep wordt gedacht aan oud (taxi) chauffeurs en UWV-jongeren. Vrijwilligers die zich met eigen vervoer melden, krijgen die dag de beschikking over een tablet die gekoppeld is met de Centrale.
  • Daarnaast richt iCarePool zich op de groep die tijdens hun autorit binnen de gemeente graag iemand een lift willen geven.Zij kunnen met behulp van een app op hun mobiele telefoon een actueel overzicht opvragen van geplande ritten die nog niet toebedeeld zijn aan een chauffeur. Zij selecteren vervolgens een rit die het best past bij hun eigen reisdoel en –planning en dienen dan een aanvraag in via de app bij de Centrale. Deze beoordeelt direct de aanvraag en keurt hem goed. Indien de geclaimde rit geruime tijd later dient plaats te vinden, krijgt de vrijwilliger via een pushbericht een reminder. De app toont de vrijwilliger ook direct de te verwachten vergoeding en de te berekenen ritkosten (instaptarief + zones) aan de klant.
  • Vrijwilligers die geen direct reisdoel hebben, maar het leuk vinden om van tijd tot tijd iemand op te halen en naar bijvoorbeeld het ziekenhuis te brengen, te begeleiden en vervolgens weer thuis te brengen, passen ook binnen het iCarePool concept. Ook zij kunnen met behulp van de app een rit selecteren en aangeven dat zij ook het vervoer terug verzorgen.Hoe werkt de app

Zodra een vrijwiller zich bij iCarePool heeft aangemeld, wordt hij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de Centrale. Daar worden rijbewijs en persoonlijke gegevens geregistreerd. Tevens wordt uitleg gegeven over de werkwijze en de app.
Hiernaast staat een demo van de app.


Verzekering en ondersteuning

iCarePool zorgt voor de benodigde aanvullende verzekeringen voor inzittende en ongevallen tijdens het vervoer. Daarnaast verzorgt zij de inschrijving van de chauffeurs, bewaken de kwaliteit en zorgt voor de nodige instructie.
Flexibiliteit ook bij het aanvragen van de ritten

Naast de telefonische bereikbaarheid van de professionele centrale biedt iCarePool een gratis app voor de klant die het aanvragen van een rit vereenvoudigen, daarbij rekening houdend met capaciteiten van de gebruikers. Denk aan een meer eenvoudige user interface voor bejaarden op een tablet waarbij men vooraf vaste bestemmingen kan definiëren, of eenvoudig inzicht geven of de chauffeur al onderweg is, aangevuld met foto van chauffeur en auto. De app biedt ook mogelijkheden om kwaliteitsbeoordelingen over de chauffeur en de staat van de auto achteraf vast te leggen.© 2015 iCarePool